Rust creƫren bij verandering

MArtha KAInama


Met ingang van 2022 zijn de tarieven gewijzigd!

Ongezond, ongelukkig, onproductief, onrustig? Heeft dit impact op het dagelijks leven?

Gezondheid heeft te maken met evenwicht in het leven. Evenwicht heeft te maken met met vermogen van een mens om zich aan te passen bij veranderingen en het leven te organiseren. Mensen bestaan voor het overgrote deel uit water. Een beetje beweging (lees verandering) in het water (lees leven) houdt het leefmilieu ( lees lichaam / leefomgeving) veel beter in evenwicht. Om die reden welvaren mensen het beste (positief) als er beweging is in het leven. Maar wat als beweging bij verandering in het leven belemmerd wordt?

Hoe fijn zou het zijn om RUST te creëren bij verandering en gelukkig (lees tevreden) te zijn in werk & leven?

Wanneer de wil en motivatie aanwezig is om (weer) in beweging te komen maar begeleiding gewenst is, staat Lifestyle MAKAI klaar!

Waarom
MArtha
KAInama

Belemmering in de beweging bij verandering veroorzaakt onrust. Door onrust raakt het lichaam en de omgeving ontregeld.

In de huidige maatschappij heeft het denken het overgenomen van het voelen. Signalen van het lichaam worden niet of pas laat opgemerkt. Pas als spanningen hoog oplopen en de signalen van het lichaam niet meer genegeerd kunnen worden, wordt hulp ingeschakeld of volgt er een ziek melding.

Bij Lifestyle MAKAI staat de MENS centraal.

Samen met Martha Kainama kom jij in het leven (weer) in beweging (actie)!

Voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek neem contact op.

Doel

Mensen helpen met een gezonde levensstijl.

Hoe? Door mensen inzicht te verschaffen t.w. bewust te maken van hun eigen welbevinden (lichaamsbewustzijn). Door naar de leef- en werkomstandigheden te kijken, zal niet alleen de hulpvraag worden aangepakt maar ook de kwaliteit van leven (welzijn) verbeteren door het doorbreken van gedragspatronen. Tevens worden er tools aangeboden om dit te realiseren.

MArtha KAInama volgt het principe dat het beter is kleine veranderingen in het leven te maken dan drastische veranderingen die slechts tijdelijk worden volgehouden.

Door mensen inzicht te geven in eigen welbevinden wordt de fysieke en psychische weerbaarheid vergroot. Dit heeft als resultaat dat mensen meer energie hebben, productiever zijn en meer (werk)plezier in het leven ervaren.

Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. 

                

MAKAI

Ik ben MArtha KAInama. Wilt u weten wie ik ben, lees de samenvatting van mijn leven.

mijn verhaal

Werkwijze

Therapeutisch

Er wordt via lichaamsgerichte therapie gewerkt waarbij reflexologie m.n. de voeten de basis is. Door de lichamelijke aanraking wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam aangewakkerd waardoor het lichaam zelf zich kan ontgiften, stimuleren en (her)activeren zodat op den duur de processen van het lichaam weer genormaliseerd is.

Daarnaast worden er ook tips en handvaten aangereikt met betrekking tot zelf de "pijnpunten" te behandelen, voeding en beweging om de fysieke en psychische toestand extra te ondersteunen. Na het eerste contact ontvangt u per mail een behandelovereenkomst en een klachtenlijst. Deze neemt u ingevuld mee naar het eerste consult.

Het eerste particuliere consult bestaat uit het afnemen van een anamnese, voetdiagnose en een ontspannende behandeling. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld welke tijdens het vervolgconsult in gezamenlijk overleg wordt besproken. In het behandelplan wordt tevens het gewenste en realiseerbare resultaat vastgelegd. Positieve effecten zijn veel voorkomend maar kunnen niet gegarandeerd worden.


De werkwijze geschiedt zonder medicatie en dient als alternatief of aanvulling op de reguliere zorg en zal nooit de reguliere behandeling vervangen. Er kan ten alle tijden terug- of doorverwezen worden naar een (huis/bedrijfs)arts of specialist.

Een reflexmoment op de werkvloer is mogelijk als vrije arboverstrekking met fiscale voordelen voor de werkgever mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Coaching

Een gezondheidscoach wordt ingeschakeld om een vitaliteitsscan uit te voeren.

Een coach inzetbaarheid en werkplezier is in een arbeidsrelatie van toegevoegde waarde:

  • als vervolg op een vitaliteitsscan als blijkt dat inzetbaarheid of werkplezier in het gedrang komt
  • ter voorkoming van verzuim en in de eerste 6 weken van verzuim.

De coach is gespecialiseerd in het analyseren van alle factoren die van invloed zijn op het functioneren van de medewerker en in het objectiveren zonder te medicaliseren. Door een zgn. inzetbaarheidsgesprek / - onderzoek aan te gaan met medewerker wordt gezocht naar de oorzaak van minder functioneren en/of verzuim.

Daarnaast wordt advies gegeven over de mogelijkheden van inzetbaarheid. Met de resultaten van het gesprek / onderzoek omtrent de inzetbaarheid en werkplezier kan de medewerker verder in gesprek over de toekomst of de bedrijfsarts kan gevraagd worden om een aanvullende medische oordeel. 

Ook hier geschiedt de werkwijze zonder medicatie en dient als alternatief of aanvulling op de reguliere zorg en zal nooit de reguliere behandeling vervangen. Er kan ten alle tijden terug- of doorverwezen worden naar een (huis/bedrijfs)arts of specialist.

Diensten

Therapeutisch / coaching particulier  Duur Prijs
Eerste ± 90 minuten /    120 minuten   € 90,0  /               € 120,00 excl. BTW
Tweede ± 60 minuten /    120 minuten   € 60,00 /             € 120,00 excl. BTW

Duurt een consult langer dan bovengenoemde tijden dan wordt het tarief naar rato in rekening gebracht.

Betaalwijze: contant na elk consult
(geen pinautomaat aanwezig).

Factuur wordt per mail opgestuurd. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt de factuur voor therapie door de zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoed.

Een reflexmoment van Lifestyle MAKAI op de werkvloer?
Dat kan als vrije arboverstrekking met fiscale voordelen voor de werkgever mits er aan bepaalde woorwaarden wordt voldaan. 
Vraag de voorwaarden vrijblijvend op. 

Kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. 

Voor een dienst, meer info of een gratis gesprek klik op 

contact opnemen 

Your life your health